Hồ sơ năng lực

 • Video

  Hổ trợ

   

  Mr Vinh - Giám Đốc

  Hotline: 0916888788

   

   

  Đào tạo

  •  I.  Chủ nghĩa Mac – Lênin:

   Chủ nghĩa Mac - Lênin là học thuyết giải phóng loài người khỏi áp bức, bất công, bóc lột.

   Chủ nghĩa Mac - Lênin đươc cấu thành từ 3 bộ phận: Triết học Mac - Lênin, chủ nghĩa kinh tế chính trị, và chủ nghĩa xã hội khoa học.

  • ";
  •  I.  Chủ nghĩa Mac – Lênin:

   Chủ nghĩa Mac – Lênin là học thuyết giải phóng loài người khỏi áp bức, bất công, bóc lột.

   Chủ nghĩa Mac – Lênin đươc cấu thành từ 3 bộ phận: Triết học Mac – Lênin, chủ nghĩa kinh tế chính trị, và chủ nghĩa xã hội khoa học.

  • ";
  •  I.  Cách ghi sổ trực:

   - Ghi đầy đủ diễn biến tình hình của ca trực, chi tiết rõ ràng, dễ hiểu chính xác.

   - Ghi tuần tự việc nào diễn ra trước thì ghi trước, không để dồn lại cuối ca mới ghi.

   - Sổ trực được ghi đầy đủ tình hình và diễn biến xảy ra trong ca trực.

  • ";