Hồ sơ năng lực

 • Video

  Hổ trợ

   

  Mr Vinh - Giám Đốc

  Hotline: 0916888788

   

   

  Thông tin sản phẩm

  conthach ÁP TẢI HÀNG HÓA - TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ

  Áp tải hàng hóa

   

  I/ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
   
  1/ Mục đích:
   
  ► Luôn luôn áp dụng nghiệp vụ để đưa ra các phương án cho quá trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn tuyệt đối theo yêu cầu của khách hàng.
   
  2/ Yêu cầu:
   
  ► Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng hóa từ khâu giao nhận đến quá trình vận chuyển, không để cho các đối tượng tội phạm xâm hại hoặc làm hư hỏng mất mát.
   
  ► Quá trình vận chuyển phải đảm bảo giữ được nguyên mẫu mã và niêm phong kẹp chì trong quá trình vận chuyển.
   
  ► Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng, thời gian xuất phát, thời gian mà hàng hóa đến nơi.
   
  ► Yêu cầu nghiệp vụ:
   
  + Trong quá trình bảo vệ vận chuyển phải có các phương án ngụy trang, nghi binh đánh lạc hướng tới sự chú ý của đối tượng.
   
  + Giám sát chặt chẽ các bước giao nhận đến khi bàn giao.
   

  Nhân viên Hoàng Phi Hổ Security

   

  II/ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ
   
  -Tổ chức bảo vệ hàng hóa bằng xe ô tô: Hoàng Phi Hổ Security sử dụng phương tiện là xe ô tô để bảo vệ áp tải vận chuyển hàng hóa với một đoàn xe chở hàng chỉ huy tổ bảo vệ ở xe đầu để có thể chỉ huy tốt nhất về tốc độ duy trì chạy và chỉ huy các xe ở đằng sau chiến đấu, bảo vệ khi gặp tội phạm, hay những hành vi xâm hại.
   
  Bảo vệ Hoàng Phi Hổ luôn bố trí 2-3 nhân viên bảo vệ ở mỗi xe, 2 nhân viên ngồi trong thùng xe bảo vệ hàng hóa và quán xuyến khu vực phía sau.
   

  Tổ chức bảo vệ hàng hóa bằng ôtô

   

  -Tổ chức bảo vệ hàng hóa bằng phương tiện xe lửa:

  Các hàng hóa cần được bảo vệ nằm trên một đoàn tàu riêng theo sự sắp xếp mỗi toa có 2 nhân viên ở vị trí 2 đầu toa và người chỉ huy ở giáp đầu máy chỉ huy chung chỉ huy phó ở cuối toa. Hàng chở riêng 1 toa móc chung với đoàn tàu thì bố trí 6 nhân viên có 1 nhân viên chỉ huy.

   


   
   
  HOÀNG PHI HỔ SECURITY - NƠI TRẢI NGHIỆM QUYỀN AN TÂM
   
  Hotline : 0886.999.113 (hỗ trợ 24/24 ) Đường Dây Nóng
  Email: baovehph@gmail.com